İSG Yayınları
Hiçbir gerekçe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını ertelemez!..

Güvenlik Kültürü

Güvenlik kültürü, kurumun sağlık ve güvenlik programlarının yetersizliğine, tarzına ve uygulamadaki ısrarına karar veren birey ve gurupların değer, tutum, yetkinlik …